Researches

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: January 28, 2015

ហ៊ុន សែន ប្រើត្រីបកទប់ទល់សេះទឹមសម រង្ស៊ី និងកឹម សុខា

ហ៊ុន សែន ប្រើត្រីបកទប់ទល់សេះទឹមសម រង្ស៊ី និងកឹម សុខា
Mon, 26 January 2015
Phnom Penh Post (Post Staff)
—————————-
ដោយសារមួយរយៈចុងក្រោយនេះ ពុំសូវមានអ្នកវិភាគនយោបាយតាមក្រឡាអុក ដូចមុននោះ ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកចេះលេងអុកខ្លះដែរ សូមចូលខ្លួនបន្តវិភាគពីរៀមច្បងមុនៗ ដើម្បីចែករំលែក គ្រាន់ទុកជាពុទ្ធិ ហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានប្រតិកម្មកាលពីថ្ងៃទី ១៩ មករា នៅខេត្តស្វាយរៀង «វាមិនដែលមានត្រីបក ៥»។

វាជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះអ្នករាយការណ៍ជូនសម្តេច ខុសការពិត។ បើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេ នោះគឺមិនដែលគេវិភាគអំពីត្រីបក៥នោះទេ គឺធ្លាប់មាន «ត្រីបកទឹម ៣» និង «ត្រីបកទី ៤ អាចនឹងបក» តែប៉ុណ្ណោះ។

ការវិវត្តនៃស្ថានការណ៍នយោបាយ នៅកម្ពុជាពីមួយសម័យកាល ទៅមួយសម័យកាល សុទ្ធតែបានបង្កើនភាពស្មុគស្មាញឡើងៗ ជាពិសេសនៅសម័យកាលចុងក្រោយនេះ ដែលគេដឹងឮគ្រប់ៗគ្នាថា «សម័យឃ្លោកលិច អំបែងអណ្តែត» គឺមានភាពស្មុគស្មាញដូចទៅនឹងក្រឡាអុក សម្រាប់អ្នកមិនចេះលេងអុក ហើយមើលមិនយល់យ៉ាងដូច្នេះដែរ។

ប៉ុន្តែសម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ យើងអាចចាត់ទុកល្បែងនយោបាយ ដែលតួអង្គនយោបាយ សំខាន់ៗកំពុងតែលេង នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ទៅនឹងក្រឡាអុក «ប្រើត្រីបកទប់ទល់សេះទឹម»។ សម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកចេះលេងអុក មិនពិបាកយល់ទេ អ្វីទៅជាត្រីបក? អ្វីទៅជាសេះទឹម? ហើយកូនអុកទាំងពីរប្រភេទនេះ មានសារប្រយោជន៍បែបណា និងត្រូវដើរក្រឡារបៀបម៉េចនោះ។ ត្រីជាប្រភេទកូនអុក ដែលអ្នកលេងអុកទាំងពីរត្រូវមាន គឺចំនួន៨ស្មើគ្នា។

ដំបូងគ្រាន់តែជាកូនត្រីធម្មតា នៅពេលអ្នកលេងម្ខាងបានដើរកូនត្រី ពីក្រឡាទី ៣ របស់ខ្លួន ទៅដល់ក្រឡាទី៣សម្រាប់ដាក់កូនត្រី របស់អ្នកលេងម្ខាងទៀតនោះ កូនត្រីធម្មតា នឹងត្រូវក្លាយទៅជាកូនត្រីបក។ លក្ខណៈពិសេស របស់ត្រីបក គឺអាចប្រែពីដើរទៅមុខត្រង់ មកដើរខ្វែងក្រឡា ៤ ទិសទៅវិញ។ គេតែងតែប្រើវាដើម្បីដូរ ឬដេញ និងទប់ ឬបិទ ជាដើម។

ចំណែក កូនសេះវិញ ជាកូនអុកមួយប្រភេទ ដែលអាចដើរដោយលោតឆ្វេង ឬស្តាំ និងលោត មុខ ឬក្រោយ៣ក្រឡា ហើយកាលណាសេះនៅក្បែរគ្នា ២ គេហៅថាសេះទឹម។ ប្រសិទ្ធភាពរបស់វា គឺអាចការពារមិនឲ្យកូនអុកគូប្រកួតចូលក្បែរបានឡើយនៅខាងមុខ ៨ ក្រឡា និងខាងក្រោយ៨ក្រឡា ហើយភាគច្រើនគេប្រើដើម្បីបំបែក បំភ័យដល់ក្រឡាអុកភាគីម្ខាងទៀត និងជួនកាល គេក៏ប្រើសម្រាប់ ដូរ ឬដេញផងដែរ។
Read More …

Posted by: | Posted on: January 22, 2015

Minority leader of Cambodian parliament embodied

What is minority leader?

Leader of MinorityIn most democratic countries, minority leader is very essential to ensure “critics quality” to drive force of nation building. Nonetheless, minority leader doesn’t entitle  without having proper privileges and obligations at all. In Canada, minority leader is appointed and endorsed by the Queen with full power and privileges. There are packages of budget reserved for minority office to effectively run its businesses such as campaign, rally, researches, advisory groups, assistants and staffs, and other necessary expenses.

Reading the endorsed letter issued by President of the Assembly, H.E. Heng Samrin, the two groups are nominated: parliamentarian leaders from both parties. What differences are: the CPP has one president and two deputies; but the CNRP has one president, one deputy, and one secretary. While the endorsement allowed each group to obtain office with secretaries at least 2 to 4 for daily operation. The two wings are incomparable and sophisticated.

Hence, there is the statement to recognize H.E. Sam Rainsy as the Minority Leader in the parliament, but the letter doesn’t state clearly on privileges and obligations at all.

Could any one clarify on this unsettled odd? Why Cambodian parliament, sometime, produce sophisticated and complicated bureaucrats to supplement the existing sophisticated and complicated status-quo?

Posted by: | Posted on: January 20, 2015

Political Paradigm of Young Khmer Generation 5

This part is about leaders must sacrifice.

Posted by: | Posted on: January 20, 2015

Political Paradigm of Pragmatism from Khmer Younger Generation 4

This part 4 is essential to reminding leaders on how they could embrace proper behavior.

Posted by: | Posted on: January 16, 2015

Comparison on the politics of outdated policy and pragmatism

An analysis on Cambodia politics: old tactician is facing with new pragmatic politicians in Cambodia and those pragmatic younger generations.

 

Posted by: | Posted on: January 16, 2015

Cambodia’s Sam Rainsy Says Ruling Party Seeks to Divide Opposition

Cambodia’s Sam Rainsy Says Ruling Party Seeks to Divide Opposition

2015-01-15

cambodia-sam-rainsy-europe-return-jan-2015.jpg

Sam Rainsy speaks to reporters in Phnom Penh after returning from his trip to Europe, Jan. 11, 2015.

RFA

Cambodia’s opposition leader Sam Rainsy on Thursday accused the country’s ruling party of seeking to undermine its competition ahead of general elections set for 2018 by establishing several smaller parties in a bid to split opposition voters.

Speaking to supporters of his Cambodia National Rescue Party (CNRP) in Kampong Speu province, Sam Rainsy said Prime Minister Hun Sen’s ruling Cambodia People’s Party (CPP) was “behind the establishment” of the smaller parties and called for “unity among [the country’s] democrats.”

No party had been able to defeat the CPP over the past 30 years because the country’s nationalists and democrats have remained split, the opposition chief said.

“The CPP knows that if the democrats are united, it will lose,” he said.

“They are establishing smaller parties to split the [opposition] votes.”

Sam Rainsy noted that the royalist Funcinpec party, as well as his former Sam Rainsy Party (SRP) and CNRP Deputy President Kem Sohka’s former Human Rights Party (HRP), had long split the opposition vote, allowing the CPP to sweep national elections.

Since the SRP and HRP merged to become the CNRP in 2012, however, the CPP has faced a significant challenge to its control of the government.
Read More …