Cambodia hires Brownstein Hyatt

កុងត្រាជាមួយមន្ត្រីព្រឹទ្ធសភាជាន់ទាបថ្នាក់ឃុំសង្កាត់រដ្ឋវ៉ាសុឺនតោនក្នុងទឹកប្រាក់៥សែនដុល្លាក្នុងមួយខែ ឥឡូវជាមួយក្រុមហ៊ុន Brownstein Hyatt Farber Schreck ក្នុងទឹកប្រាក់៦សែនដុល្លាក្នុងមួយខែទៀត ដើម្បីជួយឡបប៊ីសហរដ្ឋអមេរិកនូវអ្វីដែលយើងអាចយល់ថាជាការសំរួលអោយសហរដ្ឋអាមេរិកយោគយល់រដ្ឋបាលឯកបក្សរបស់លោកហ៊ុន-សែន។ ក្រោមការដឹកនាំបែបអត្តចរិកពុករលួយ(corrupt mindset) ទោះនាឡិការដៃតំលៃជាង៣លានដុល្លាអាមេរិកក៏ហ៊ានពាក់បង្ហាញជាសាធារណៈដែរ ចុះទំរាំលុយជាតិជាច្រើនយកមកប្រើទិញនិងជួលដើម្បីរក្សាអំណាចផ្ទាល់ខ្លួននោះ មិនមានអ្វីចំលែកទេសម្រាប់មនុស្សវង្វេងផ្លូវលុសក្នុងអំណាចយោងតាមទ្រឹស្តីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់៖ អវិជ្ជា បច្ចយា សង្ខារា នោះ។ តែអ្វីដែលគួរអោយអនិច្ចានោះគឺមានបណ្ឌិតមួយចំនួនហៃអើដើរតាមដានជើងមនុស្សវង្វេងផ្លូវនោះថែមទៀត ដោយមិនគិតគូរដល់អនាគតកូនចៅខ្លួនឯងក៏ដូចជាយុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយៗទៀតសោះឡើយ។

Cambodia hires Brownstein Hyatt

Op-Ed: Politico, By THEODORIC MEYER (tmeyer@politico.com

04/19/2019 01:52 PM EDT,With Daniel Lippman

BROWNSTEIN HYATT WILL LOBBY FOR CAMBODIA: The government of Cambodia has hired Brownstein Hyatt Farber Schreck to lobby on its behalf in Washington. “We’re going to be helping to forge and renew their relationship with the U.S. government,” Marc Lampkin, the managing partner of the firm’s Washington office, told PI in an interview. Al MotturDouglas MaguireAri ZimmermanDavid Cohen and Brian McKeon will lobby for the country as well, according to Justice Department filings. The contract is worth $60,000 a month and lasts nearly a year.

— Cambodia has shelled out to bolster its representation in the U.S. over the past month. As PI reported earlier this month, the Cambodian government hired Doug Ericksen, a sitting Washington state senator, and Jay Rodne, a former state representative, to lobby on its behalf through their company, PacRim Bridges LLC. The contract is worth $500,000 a year. Ericksen praised the country’s widely criticized elections last year, calling them “amazingly transparent” and “incredibly well conducted.” Ericksen didn’t respond to PI’s request for comment, but he defended the arrangement in an interview with The Seattle Times. “We could have tried to skirt the rules and not file under FARA,” he said. “We are doing everything out in public. I am just trying to make my way in this world.’”

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Fresh News and the Future of the Fourth Estate in Cambodia

OP-ED: CODASTORY, AUTHORITARIAN TECH

“The slow eradication of the fourth estate by Hun Sen has left a cabal of state-owned, state-run and state-influenced media outlets. Fresh News is a symptom of that environment. ដំណើរកំចាត់យ៉ាងយឺតៗនៃអំណាចទី៤ដោយលោកហ៊ុន-សែនបានរុញច្រានស្ងាត់ៗនូវបណ្តុំពត៌មានអោយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋ ចាត់ចែងដោយរដ្ឋ និងរដ្ឋមានឥទ្ធិពលពីលើ។ ហ្វ្រេសនូសគឺជារោគសញ្ញាផុសឡើងក្នុងបរិដ្ឋាននោះ”

Fresh News and the Future of the Fourth Estate in Cambodia

In the Cambodian government’s ongoing war on the media, a website called Fresh News has become one of the country’s most useful sources of political misinformation and propaganda

When leading Cambodian opposition leader Kem Sokha was arrested shortly after midnight in September 2017, most media outlets were taken by surprise. Only Fresh News, a digital news provider with close ties to the government, was on hand to livestream the chaotic scenes which saw Sokha arrested at his home in an operation involving 100 armed police officers.

The arrest marked the culmination of a months-long smear campaign by Fresh News against Sokha, president of the now dissolved Cambodia National Rescue Party (CNRP). Fresh News had linked Sokha to an American-backed conspiracy to overthrow prime minister Hun Sen’s Cambodia People’s Party, which has led the country for more than three decades.

After Sokha was arrested, Fresh News continued its critical coverage with articles like “Why was Kem Sokha arrested? Listen to his confession of treason!” The story contained a link to a 2013 video of Sokha thanking the US for political support and detailing strategies for democratic change. The government claimed Sokha’s comments qualified as a “red-handed” crime, allowing Sokha to be stripped of his parliamentary immunity.

The rise to prominence of Fresh News as a key player in Cambodia’s authoritarian landscape has arrived amidst an unprecedented crackdown on free press and civil society which has reduced the country’s once-robust media to rubble. The fiercely critical Cambodia Daily was shut down in 2017 over a disputed tax bill, publishing its final edition the day of Sokha’s arrest.

Then, last year, Cambodia’s oldest independent newspaper—the Phnom Penh Post—was bought by new owners with close ties to the government, who have enforced strict censorship guidelines. A slew of independent radio stations have also been shuttered, silencing crucial voices and forcing Radio Free Asia to abandon its operations in the country.

The government’s appreciation of the kind of journalism practiced by Fresh News appears to be considerable—Hun Sen has compared Fresh News to news organizations like Reuters.

Throughout the crackdown on traditional media, the digital-first Fresh News has become one of Hun Sen’s most useful instruments with an outsized influence over political misinformation and propaganda. Launched in 2014 with 20 journalists and described as a “bludgeon” by then-independent newspaper the Phnom Penh Post, Fresh News is now the country’s third most visited local site and has led the war against critics of the Cambodian government by spreading unfounded conspiracy theories, leaking private phone calls between opposition politicians, and even helping to give shape to anti-democratic policies.

The media organization, which now employs 200 people across its online, television, radio, Facebook and YouTube platforms, is regularly granted exclusive interviews with high-ranking government officials, including Hun Sen, who almost never give interviews to other outlets. In Khmer, English, and Chinese, Fresh News has become the state’s third arm in an ongoing campaign of media repression.

The government’s appreciation of the kind of journalism practiced by Fresh News appears to be considerable—Hun Sen has compared Fresh News to news organizations like Reuters. “Fresh News now is not only being watched in the country but also abroad, and we also have a quick information system that is no worse than AFP, UPI, AP or Reuters,” he said in a speech in September 2017, days after Sokha’s arrest.

Government spokesman Phay Siphan told the Phnom Penh Post that Fresh News is “a space for the government to share the news”, and said that the platform receives its information directly from government sources.

The success of Fresh News can also be viewed in the light of criticism of investigative journalism in a number of other countries across the world. Just as President Donald Trump has described CNN as “fake news” while giving access to broadcasters like Fox News, and Philippine President Rodrigo Duterte has called news website Rappler Inc. a “fake news outlet”, Hun Sen has asked local and international journalists to tackle “fake news” under the pretext of preserving national security. “Even the countries that claim to respect freedom of speech are concerned about cybercrimes,” he said recently. “Some countries which are regarded as [fathers of democracy] have laws to prevent and punish fake news [perpetrators].”

Exclusives and Leaks

Pro-government since its launch, Fresh News took on a more active role in the summer of 2017, seemingly anticipating or even precipitating the government’s shift towards authoritarianism. Prior to Sokha’s arrest, the government shut down the National Democratic Institute, a US-funded pro-democracy organization that Fresh News claimed was also part of the plot to initiate a “color revolution” to topple the government like those in Eastern Europe and the Arab Spring. NDI was closed and its three foreign staff expelled, a decision that the government justified with materials leaked to Fresh News.

In January, three high-profile Cambodian activists were charged with “breach of trust” in a case widely seen as politically motivated. The men first found out about the charges against them when the court documents were published on Fresh News.

The documents originated from a meeting between NDI and the CNRP during which the groups discussed election campaign strategies. In its defense, NDI claimed they held similar training sessions with multiple parties, including Hun Sen’s Cambodian People’s Party (CPP). Further evidence of Fresh News’s close ties with the government emerged when the platform released photographs of all three foreign NDI staff, taken during their exit from Cambodia at Phnom Penh International Airport. USAID released a statement condemning the “deeply disappointing” decision, while a number of US Senators, including John McCain, also denounced the move.

The document leak was part of a pattern. In contrast to other Cambodian media, Fresh News benefits from exclusive and regular access to government documents, including court summonses and arrest warrants which are made available to the public on the platform. In January, three high-profile Cambodian activists were charged with “breach of trust” in a case widely seen as politically motivated. The men first found out about the charges against them when the court documents were published on Fresh News.

Continue reading “Fresh News and the Future of the Fourth Estate in Cambodia”
Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Cambodia has slip to the bottom of world justice index

គំរោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកបានរកឃើញចំណាត់ថ្នាក់យុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះខ្លាំងឆ្នាំ២០១៨គឺ១១២ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង១១៣។ ប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាធ្លាក់ទាបបំផុតគឺ១១៣នៅពេលដែលកម្ពុជាបានត្រឹមវាយលុកយកឯកទកម្មទីពីរទាបបំផុតបន្ទាប់ពីប្រទេសវេណេស៊ូអេឡា។ ក្នុងចំណោមសុចនាករទាំងនោះ យុត្តិធម៌សុីវិល(civil justice)គឺមានកំរិតទាបបំផុត។

Cambodia

Op-Ed and Original Source for Reference: Key Page, PDF File, Interactive Page

Region: East Asia & Pacific
Income Group: Lower Middle

Overall ScoreRegional RankIncome RankGlobal Rank
0.3215/1530/30112/113
Score ChangeRank Change
0.00
Factor TrendFactor ScoreRegional RankIncome RankGlobal Rank
Constraints on 
Government Powers
0.3215/1530/30110/113
Absence of Corruption0.2515/1530/30113/113
Open Government0.2315/1530/30113/113
Fundamental Rights0.3813/1527/30104/113
Order and Security0.6614/1518/3081/113
Regulatory Enforcement0.2715/1530/30112/113
Civil Justice0.2015/1530/30113/113
Criminal Justice0.2715/1528/30110/113
Trending upTrending downCountryLowCountryMediumCountryHigh
Country2017-2018 ScoreCountry2016 Score
CountryCambodiaCountryEast Asia & PacificCountryLower Middle
Constraints on Government
Powers
1.1Limits by legislature0.41
1.2Limits by judiciary0.25
1.3Independent auditing0.23
1.4Sanctions for official misconduct0.30
1.5Non-governmental checks0.33
1.6Lawful transition of power0.39
Absence of Corruption
2.1In the executive branch0.28
2.2In the judiciary0.15
2.3In the police/military0.25
2.4In the legislature0.31
Open Government
3.1Publicized laws & gov’t data0.20
3.2Right to information0.20
3.3Civic participation0.35
3.4Complaint mechanisms0.17
Fundamental Rights
4.1No discrimination0.39
4.2Right to life & security0.33
4.3Due process of law0.29
4.4Freedom of expression0.33
4.5Freedom of religion0.51
4.6Right to privacy0.29
4.7Freedom of association0.45
4.8Labor rights0.44
Order and Security
5.1Absence of crime0.81
5.2Absence of civil conflict1.00
5.3Absence of violent redress0.17
Regulatory
Enforcement
6.1Effective regulatory enforcement0.25
6.2No improper influence0.21
6.3No unreasonable delay0.47
6.4Respect for due process0.15
6.5No expropriation w/out adequate compensation0.26
Civil Justice
7.1Accessibility & affordability0.30
7.2No discrimination0.22
7.3No corruption0.11
7.4No improper gov’t influence0.17
7.5No unreasonable delay0.17
7.6Effective enforcement0.07
7.7Impartial & effective ADRs0.35
Criminal Justice
8.1Effective investigations0.35
8.2Timely & effective adjudication0.38
8.3Effective correctional system0.24
8.4No discrimination0.24
8.5No corruption0.18
8.6No improper gov’t influence0.20
8.7Due process of law0.29
Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Reversing Cambodia’s democratic drift

Reversing Cambodia’s democratic drift

Op-Ed: East Asia Forum

14 February 2019

One viable approach to halting the degeneration of Cambodia’s ersatz democracy is to engage in channels of dialogue at both national and international levels. At the national level, it is imperative to resume the culture of dialogue between the ruling CPP and the dissolved CNRP.
Dialogue at the international level requires participation and coordination from key external players that have significant leverage over Cambodia’s political and economic landscape, such as the United States, the European Union and China. Other players like Australia, Japan and ASEAN are also important.
Through these channels of discussion and negotiation the course of Cambodia’s democracy, perceived by many as a drift towards autocratic rule, can be reversed.

ដំណោះស្រាយទៅបានដោយរលូនមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការលូតលាស់នៃប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់តែជាត្រីមុខរបស់កម្ពុជាគឺការបន្តជជែកគ្នានៅគ្រប់កំរិតថ្នាក់ទាំងអស់ ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិ។ នៅថ្នាក់ជាតិ វាសំខាន់ចាំបាច់ដើម្បីសើរើវប្បធម៍សន្ទនារវាងគណបក្សប្រជាជនគ្រប់គ្រងអំណាចនិងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយ។ ការសន្ទនាកំរិតអន្តរជាតិទាមទារការចូលរួមនិងការសហការពីតួអង្គខាងក្រៅសំខាន់ៗដែលមានអានុភាពពិសេសទៅលើទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយកម្ពុជា មានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក សហគមអុឺរ៉ុប និងចិន។ តួអង្គដ៏ទៃទៀតដូចជាអូស្ត្រាលី ជប៉ុន និងអាស៊ានក៏ជាតួអង្គសំខាន់ផងដែរ។ តាមរយៈនីតិវិធីនៃការពិភាក្សានិងចរចារទាំងនេះ ទិសដៅនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា ដែលមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងរបបផ្តាច់ការ អាចនឹងត្រូវបានរស់រានឡើងវិញ។

Authors: Kimkong Heng, University of Queensland and Veasna Var, UNSW Canberra

Cambodia is drifting towards autocracy with a clear trend. An unprecedented crackdown on independent media, civil society and the country’s major opposition party, the Cambodia National Rescue Party (CNRP), hardly suggest otherwise. Whether Hun Sen’s government likes it or not, similar observations about Cambodia will continue to emerge.

Cambodia's Prime Minister Hun Sen arrives at an event to mark the 40th anniversary of the toppling of Pol Pot's Khmer Rouge regime at the Olympic stadium in Phnom Penh, Cambodia, 7 January 2019 (Photo: Reuters/Samrang Pring).

Although 19 smaller parties participated in the July 2018 national elections, commentators and observers questioned the credibility of the election. Some called it a sham. Prime Minister Hun Sen’s ruling Cambodian People’s Party (CPP) was unchallenged in the election, allowing the CPP to secure a predictable landslide victory. The party won all 125 parliamentary seats.

Hun Sen’s recent political moves have not gone unnoticed. The United States has placed sanctions on high-ranking Cambodian government officials. The European Union has begun a formal procedure to withdraw its Everything But Arms (EBA) trade preferences. And the Australian and Japanese governments have raised concerns over the dissolution of the main opposition party.

Now, as international pressure mounts, Cambodia’s political tensions seem to be easing. In December 2018 the Cambodian National Assembly amended the Law on Political Parties, paving the way for the 118 banned CNRP politicians to return to politics.

It remains to be seen whether all CNRP officials will request political rehabilitation. So far, only two have. If this trend continues, a division within the opposition between supporters of acting CNRP President Sam Rainsy and former CNRP president Kem Sokha, who was arrested in 2017 prior to the party’s dissolution, may become more severe and lead to a split.

Sam Rainsy, who lives in self-imposed exile, recently announced that he would return to Cambodia this year to fight for change and democracy. He even challenged Hun Sen to a bet over the likelihood of Kem Sokha’s release amid mounting international pressure. He faces imprisonment if he loses, but if he wins Hun Sen has agreed to step down from power.

Hun Sen and Sam Rainsy shook hand during the hayday of “Culture of Dialogue”

The high-stakes wager reflects the country’s political dysfunction and could result in a lose-lose situation for both prominent Cambodian political figures. Hun Sen may come under more criticism and Sam Rainsy could further damage his already compromised integrity if they fail to stick to the terms of their political wager. As it stands, it seems likely that Sam Rainsy will try to take advantage of the situation to return to Cambodia, resume his political career and put more pressure on Hun Sen’s government.

The direction of Cambodia’s political development remains unclear amid talk of Sam Rainsy’s return and the possibility of senior CNRP officials returning to politics. Despite this uncertainty, Prime Minister Hun Sen and his ruling elites hold the key to relieving the political deadlock and putting the deteriorating democracy back on track.

Continue reading “Reversing Cambodia’s democratic drift”
Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •