វិធីជួយប្តឹងហ្វេសប៊ុកអោយឈប់បិទវិបសាយនេះ

Posted by: | Posted on: November 30, 2020

ចុងក្រោយនេះមានមនុស្សចេតនាអាក្រក់បានសម្រុកជួយគ្នារាយការណ៍ទៅក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកថាវិបសាយនេះជាស្បែម spam រហូតធ្វើអោយយើងមិនអាចផុសឬស៊ៀតាមហ្វេសប៊ុកបាន។ សូមបញ្ជាក់ថាវិបសាយនេះមានអត្ថបទវិភាគស៊ីជម្រៅល្អៗជាច្រើនដែលធ្វើអោយមនុស្សអាក្រក់ មេដឹកនាំផ្តាច់ការ និងក្រុមពុករលួយ មិនសប្បាយចិត្ត។

ដូច្នេះ អ្នកអាចជួយតវ៉ាហ្វេសប៊ុកតាមរយះនីតិវិធីខាងក្រោម៖

  1. វាយឈ្មោះវិបសាយទាំងស្រុងដើម្បីផុស
  2. ចុចផុស រួចចុចបន្ទាប់ next
  3. រួច ចុចពាក្យថាខ្ញុំមិនយល់ស្របចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះ I disagree with decision
  4. ចុងក្រោយ ចុចបន្ទាប់ ជាការស្រេច!

សូមមើលរូបភាពបញ្ជាក់ខាងក្រោម។ សូមអរគុណ!

Comments are Closed