Press Release for Voters Registration Inclusiveness

Posted by: | Posted on: September 19, 2016

Op-Ed: The CEROC

សេចក្តីថ្លែងការ

press-release-for-voter-registration-inclusiveness-1press-release-for-voter-registration-inclusiveness-2press-release-for-voter-registration-inclusiveness-3press-release-for-voter-registration-inclusiveness-4

ថ្ងៃទី១ខែកញ្ញានេះជាថ្ងៃដំបូងនៃការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដោយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសកំព្យូទ័រសំរាប់បញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតថ្មី ប៉ុន្តែអង្គការដឺស៊ីរ៉ក់នៅតែ៖

. បារម្មណ៍ពីអសមធម៌នៃការបង្កើតឈ្មោះក្នុងបញ្ជីថ្មី

. ការដាក់បន្ទុកធ្ងន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគ...

STATEMENT OF FIRST DAY VOTERS REGISTRATION

This first of September is the first day of voters registration by establishing new voter list through new technology of computer database, but The CEROC has remained:

 1. Worry on inclusiveness of this new voter list creation

 2. Political influence of government over the National Election Committees (NEC)

Press-release-to-appeal-for-inclusiveness-of-voters-registration-in-english

Press-release-to-appeal-for-inclusiveness-of-voters-registration-in-khmer


Voters Registration Must Be Inclusive

Posted by: | Posted on: September 19, 2016

Op-Ed: The CEROC

Political Paradigm of Pragmatism from the Khmer Youth part 75

This part (75) is broadcasted by CMN Radio on 28-29 July 2016, Mr. Sophan Seng articulated on Voters press-release-for-voter-registration-inclusiveness-3Registration that is lacking inclusiveness. NEC have not solely decided to help facilitate those inside the country to access to vote registration comfortably, but Cambodians overseas migrant workers and those permanent is remained negligent. As a recommendation, Mr. Sophan suggested NEC to create “mobile team” to target those “special need group” voters such as those sicks in the hospitals, the very old seniors, remote citizens or minority, and soldiers who are stationing at the borderline etc. This mobile team can also register “Khmers overseas” to vote as well.

What is very clear in argument is the new computer system doesn’t need voters to register at their own commune/sangkat offices because the system can allocate them to their commune/sangkat voting boots by referring to their permanent address. Migrant workers in both domestic and international, should be incentivized through this voting placement allocation mechanism.


លទ្ធផលការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ២០១៦នេះនិងគោលនយោបាយរើសអើង

Posted by: | Posted on: September 11, 2016

ប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះជាប់៦២,១៨ភាគរយ ហើយក៏មានក្មួយខ្ញុំម្នាក់ដែរ។ និយាយដោយត្រង់ចង់សួរថា តើក្រសួងអប់រំរៀបចំយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកមិនជាប់ជាង៤៧ភាគរយទៀត? អោយពួកគេរៀនឌុប? អោយពួកគេធ្វើចំណាកស្រុុកទៅស្រុកថៃ? ឬអោយពួកគេដើរទាត់ខ្យល់? ។ល។និង។ល។ជាដើម។ អ្នកជាប់ក្រៅពីមិនបានរៀនឌុប ក៏មិនប្រាកដថាគេអាចគេចផុតពីគន្លងអ្នកធ្លាក់ដែរ។ តែអ្វីដែលហួសចិត្តគឺពិភពលោកគេមិនអនុវត្តការប្រឡងជាប់ធ្លាក់(exam)ដើម្បីវាស់សមត្ថភាពកូនសិស្សទៀតទេ តែគេប្រើវិធីស្ទាបស្ទង់កំរិតព្យាយាម(assessment) របស់សិស្សវិញ។ បើកូនសិស្សព្យាយាមសិក្សាពេញលេញ គឺពួកគេមិនដែលធ្លាក់ទេក្នុងរយះពេល១២ឆ្នាំ។ ហើយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ គេមិនយកការប្រឡងជាប់ធ្លាក់ដើម្បីវាស់ចំណេះដឹងកូនសិស្សទេ ព្រោះគេជឿទៅលើផ្នត់គំនិតព្យាយាម(growth mindset) ជាងផ្នត់គំនិតឆ្លាតពីកំណើត(fixed mindset)។ លើសពីនេះ កម្ពុជាមិនអាចមានចិរភាពខាងការអភិវឌ្ឍន៌ទេ បើរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រើគោលនយោបាយបែបសង្គមបិទ(not an open society)និងការរើសអើង(exclusive)។ យើងអាចពិនិត្យទៅលើគោលនយោបាយរើសអើង(exclusive)និងគោលនយោបាយមិនរើសអើង(inclusive) តាមកត្តាខ្លះៗដូចតទៅនេះ៖

 1. នយោបាយដឹកនាំប្រទេស=គណបក្សនយោបាយដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកំណត់គោលនយោបាយដែលមានតែខ្លួនម្នាក់គត់ដែលអាចរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍន៌ដោយចាត់ទុកក្រុមជំទាស់ដែលមានកំឡាំងប្រហាក់ប្រហែលខ្លួនថាជាក្រុមបំផ្លាញសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍន៌ ព្រមទាំងខិតខំអុកឡុកអោយក្រុមនេះរលាយខ្លួនតែម្តង។
 2. នយោសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សាសេរីមូលធនិយមបែបបក្សពួកនិយម=ដោយដំណើរនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបែបទីផ្សាសេរីតែមានតែបក្សពួកជំនិតៗទេដែលអាចប្រកួតប្រជែងនិងអាចដេញថ្លៃបាន។
 3. ការរៀបចំការបោះឆ្នោតបែបអសកល=ការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលបន្សល់ទុកអ្នកបោះឆ្នោតរាប់លាននាក់មិនបានចូលរួមដូចជាមិនសំរួលអោយខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអាចចូលរួមបាន។
 4. ប្រព័ន្ធអប់រំបែបចង្អៀតចង្អល់=គួរយកផតហ្វូលីអូ១២ឆ្នាំដែលកូនសិស្សរៀនសូត្រដើម្បីវាស់កំរិតចំណេះដឹងជាប់ធ្លាក់ជាជាងយកការប្រឡងតែពីរថ្ងៃជារង្វាស់រង្វាល់។
 5. ពិធីកម្មរដ្ឋ=រាល់ការរៀចបំវេទិការផ្សេងៗ រមែងអោយអ្នកបំរើរាស្រ្តអង្គុយខ្ពស់ជាងរាស្ត្រម្ចាស់ប្រទេស។ ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកមានអំណាចរមែងអុកឡុកផ្លូវចរាចររបស់រាស្ត្រ។ កំរាលព្រំក្រហមគួរអោយរាស្ត្រជាអ្នកដើរលើវិញ មិនមែនសំរាប់អ្នកបំរើរាស្ត្រទេ។ រាល់សមិទ្ធផលនានាគឺជាសមិទ្ធិផលរបស់រាស្ត្រ មិនមែនរបស់អស់លោកអ្នកមានអំណាចដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រាក់បៀរ៌វត្សន៌ដែលរាស្ត្រប្រគល់អោយទេ។ សិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុអាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺចំនួន៤០៥នាក់ឆ្នាំនេះនឹងត្រូវទទួលរង្វាន់ជាតិ មិនមែនរង្វាន់ពីអ្នកបំរើជាតិជានីតិបុគ្គលទេ។
 6. គម្លាតសង្គមនិងសង្រ្គាមស្មារតី=គម្លាតសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែជាសាហេតុធំដែលមានការប្រឆាំងគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ អ្នកក្រុងនិងអ្នកជនបទ ហើយសង្រ្គាមស្មារតីទាំងនេះរមែងនាំទៅរកហានីយភ័យសង្គមខ្ពស់។
  ——-
Courtesy: Ministry of Education, Youth and Sport (MoEYS)

Courtesy: Ministry of Education, Youth and Sport (MoEYS)

Grade 12 high school exam this year passed 61.18% including one of my nephews. Actually, I want to question Ministry of Education on how they plan to help those more 47% failed students? Planning them to learn one year more? To migrate to work in Thailand? Or to be unemployed? Except no need to relearn again, those passed students shall tread in the same path as those failed students. To what I am so obsessed about is that the world is not using this method of exam to measure students’ competency any more, the world has used assessment method indeed. If students have used all perseverance during these 12 years, they shall be surely passed. And democratic countries don’t use exam as parameter to measure students’ competency because they do believe in growth mindset, not the fixed mindset.

More than this, Cambodia shall not afford sustainable development as government has pursued policy of “not an open society” and “exclusive”. We can investigate the policy of “exclusive” and “inclusive” with following indicators:

 1. Governing Politics=Government-led party has affirmed its policy by stating that only this party can maintain peace and development of the nation by excluding key opposition party with accusation that this party is a key actor of destroying peace and development; and put much effort to curb this party aiming to dissolve it eventually.
 2.  Planned Economy of Free Market of Crony Capitalism=to conduct free market economy but only close patrons and loyalists can run businesses and present a bid.
 3. Absence of Universal Suffrage Election=election that has excluded millions of voter unable to access to it, for instance the excluding of Cambodians overseas to register to vote and to vote.
 4. Fixed Mindset Education System=they should take students’ portfolio during their study of 12 years as a parameter to measure their growth and knowledge, not these few days exam.
 5. Government’s Rites/Functions=all public forums have always arranged the people’s servants to sit higher than the people. Each trip of the people’s servants has always interrupted the traffic of the people. All public goods are belonged to the people, not the people’s servants who are making a family living from salary afforded to offer by the people. Those excellent grade A students should receive the honour of national gift, not the gift of any people’s servant as an individual citizen.
 6. Social Gap and War of Spirit=family economy and social gap have remained a main cause of conflicts between the rich and the poor, the city dwellers and the farmers, and these war of spirit has become source of high social crisis for Cambodia.

=======================================

Read More …


Voters registration should be inclusive for all

Posted by: | Posted on: September 3, 2016

Political Paradigm of Pragmatism from the Khmer Youth part 74

Sophan The Ceroc (2)The CEROC president appealed Cambodia National Election Committees (NEC) to ensure inclusiveness in voters registration.

Voters registration is the first step important to second step of election day. While the voters registration could be conducted everywhere, migrant workers and Cambodian abroad should be included.


When incumbent government changed which level of positions shall be changed?

Posted by: | Posted on: September 3, 2016
Image Credit: Ari V/ Shutterstock.com

Image Credit: Ari V/ Shutterstock.com

Political history of Cambodia has illustrated less scene on how changing from government to government affects on incumbent government’s level of public servants? Major scenes are regime change which changed the whole system. But during the UN’s monitored election in 1993, the change of government was become impossible as two prime ministers and other two assigned duties to each political apparatus smoothly coordinated. During that time, some leaders said the change were down to principles and superintendents of public schools. This practice has surely affected on society unity and corruption embeddedness. Now, there are questions on how CNRP plan to change level of government’s positions when this party won election in 2018?

Believe it or not, Cambodia home-made democracy is a Raem Vong (round dance) approach. We have difficulty in jumping off from god-king politics to modern democracy politics. And the constraints are level of education and embedded behaviour of self-centric leadership. 25 years since the election in 1993, the political apparatus has not only visible from under-secretaries to upper echelon, the government-led party has likely viewed all public servants including teachers and arm-forces personnel are belonged to the party. Rationales behind this are following political abstracts: 1-party has survived them from atrocity, 2-party has fed them food and other amenity, 3-party has brought peace and security to them etc. Or sometime, the top leader boasted publicly about his rationales of his monopolistic suzerainty through what he has built roads, schools, and many other public goods especially his effort to maintain peace and security and capitalism etc.
Speaking from a pragmatism approach, CNRP which is inherited from decades of struggle has also been assimilated by this political behaviour, or caused by so-called Cambodia home-made democracy as sociologists may call it collective cognitive political behaviour.
Hence, CNRP has relied on pragmatism than idealism, or we can say maintaining outputs than throwing Sam Rainsy Returnout inputs because they don’t have much inputs to be thrown. We must agree that through this 25 years, human resource has hugely built within the government (government here refers to pragmatic collective body being inclusive of public servants, civil society member activists, and members of opposition political parties etc.) By looking from outside political behaviour, CNRP might at least take model of British Westminster System to its leadership core as this style is not only practised in those commonwealth states but also most democratic states. By looking at their key policy stating that CNRP stands on national reconciliation and unity by eradicating colouring each other, discrimination and patronage system through ameliorating following 6 core principles as you can read them all here , so I do believe CNRP must be working hard and working smart combining together.

ABC private ambulance case is one of the evidences of autocratic regime

Posted by: | Posted on: September 2, 2016

Political Paradigm of Pragmatism from the Khmer Youth part 73

Courtesy: Facebook

Courtesy: Facebook

In Cambodia, the case of ABC’s legal violation become controversy in the face of power abusing and political bias.

Autocratic regime has always used vertical power and such direct intervention resulted in corruptions, ineffective public servicing, and authoritarianism. When ABC private ambulance violated the Health Department’s procedures and regulations encouraged a director to implement them by taking that ambulance into custody waiting for court’s decision. Hence, one ABC Radio’s sympathizer complained in Hun Sen’s facebook page made him to call in show of ABC Radio and demanded to return the ambulance including a promise to provide two more. In the meantime, Hun Sen threatened to fire that director.

This practice is absolutely indicating the nature of autocracy.