Wednesday, April 17th, 2013

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: April 17, 2013

សតិអារម្មណ៍ចាញ់បាក់ស្បាតឬជម្ងឺបាក់ស្បាត? in respond to previous article

In responding to previous article on ប្រជាជនខ្មែរគឺមានជំងឺបាក់ស្បាតផ្លូវចិត្តទាំងអស់ដូចគ្នា Mr.James Sok described following:
សតិអារម្មណ៍ចាញ់បាក់ស្បាតឬជម្ងឺបាក់ស្បាត? 
មុននឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយ ជាដំបូងសូមខន្ដីអភ័យទោស ពីសំណាក់លោកអ្នកអានសិន ព្រោះថាអ្វីនឹង​បរិយាយតទៅនេះ ច្បាស់ជាអាចប៉ះពាល់ដល់ចិត្តគំនិតរបស់លោកអ្នកអានមិនខានឡើយ ដោយសារអ្វីនឹង​បរិ-យាយតទៅនេះ គឺជារឿងរ៉ាវខ្មែរយើងខ្លះមិនអាចទទួលបានឡើយ ដោយសារយើងយល់ផ្សេង ឬមិនធ្លាប់ទទួល​ស្វ័យតិទៀនលើករណីយ៍ទាក់ទងនិងខ្លួនយើង ។
តាមដែលធ្លាប់បានដឹង មានការសិក្សាបន្ដិចបន្ដួចទេបានធ្វើឡើងអំពី «សតិអារម្មណ៍ចាញ់បាក់ស្បាត» ក្នុងចំណោមបណ្ដាជនខ្មែរ ។ ដោយសារ ខ្ញុំបាទមិនមែនជាជនមានជំនាញខាងវិជ្ជានេះ អ្វីដែលនឹងបរិយាយគឺ​ជា​ទស្សនៈធម្មតាប៉ុណ្ណោះ ។
សតិអារម្មណ៍ចាញ់បាក់ស្បាតប្រហែលជាកើតមានយូរមកហើយ
ប្រសិនពិចារណាតាមប្រវត្តិសាស្រ្ដ បណ្ដាជនខ្មែរបានទទួលរងគ្រោះចាញ់បាក់ស្បាតតាំងពី​យូរ​ណាស់​​​​មក​​ហើយ ។ គឺចាញ់បាក់ស្បាតក្នុងសម័យកាលលើកទីមួយ នៅសម័យចាញ់សង្គ្រាមរួចចាកចោលទីក្រុងអង្គរ (ឆ្នាំ ១៣៥០-១៣៩៨) ។ បណ្ដាជនខ្មែរបានធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំង ទាំងផ្លូវកាយនិងចិត្ត ចំនួនមនុស្សក៏បាន​វិនាស​អស់​យ៉ាងច្រើន ដោយសារសឹកសង្គ្រាម ជម្ងឺតំកាត់ រត់លូន និង ទុរភិក្ស ជាដើម ។
ចាប់តាំងពីចាកចោលទីក្រុងអង្គរមក បណ្ដាជនខ្មែរមិនសូវបានសុខទេ រហូតដល់សម័យរៀបចំ​ទី​ក្រុង​លង្វែក ទើបបណ្ដាជនខ្មែរទទួលបាននូវស្ថិរភាពខាងផ្លូវសង្គមសេដ្ឋកិច្ចបានមួយកំរិត ជាហេតុបណ្ដុះបណ្ដាល​បាននូវមនុស្សមានសុខភាពផ្លូវចិត្តមួយភាគ ។ សម័យកាលចំរើននេះបានកើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានទេ ក៏ទីក្រុង​លង្វែកជួបប្រទះនឹងការវាយប្រហារធំៗញឹកញយ ។ នៅឆ្នាំ ១៥៩៤ ទីក្រុងលង្វែកក៏ត្រូវបច្ចាមិត្រវាយបំបែក ប្លន់​កាប់សម្លាប់ និង កៀរយកប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនម៉ឺននាក់យកទៅប្រទេសសៀម ។
  Read More …
Posted by: | Posted on: April 17, 2013

Meditation and Leadership

Meditation and Leadership

Preamble

Alex-Grey-Meditation12Nearly four months in Asia Pacific Leadership Program course that provided me the realization of how important of self in supporting sustainable development. Three lessons mainly value the self which has full potential to impact the whole compounding society. In Leadership Seminar, the core idea was centralizing on individual’s motivation. Started its class with silent lesson inspired me very much to explore my inner strength and ability. Culture and diversity also emphasized the existence of self to extend to surrounding people, environment and culture through the prospects of respecting, tolerance and compassion. Visioning the future and personal action plan (PAP) also inspired self-centered, self-innovated, self-projected, and self-oriented. In Professional Development Leadership Seminar, it encouraged individuals to improve self-resume and curriculum vitae through self-experiences, community services and orientations. Egonet and networking classified self as the most important component to create networking effectively. By self-effort, self-intelligence, self-awareness and self-responsibility should bear fruits to success in exposing with other people and tasks. When we can create ourselves as a stable pole or a big island, there will be many people trust and want to take a hold or parking their journey. In Regional Core Issues, it has the concept that economics, politics, environment, culture, social formation and information are circle and spinning around the word “I.” “I” is the essence of these core issues. Bad or good originated from “I”. So how can we decorate “I”, “Self” or “Individual” to be more proactive and becoming essential milestone of success?

Self and relationship with nature according to well-known scholars

Both Mechanical Universe of Isaac Newton and Quantum Mechanics of Albert Einstein have clarified that self or individual is very essential to respond to the whole society, world and universe under a certain natural law which called original interdependent or inner relativism. Buddha is the first researcher who found this theory and taught everybody about this inner relation and pointed out the way of middle path, self-savior and enlightenment.

Why meditation should be important to develop leadership?

When we discuss about self-savior or self-reliance; it must come from inner individual discovery through meditation practice. Good leader aims at those who can lead themselves, endure to serve others and initiate self-orientation. Richard Davidson, Neuroscientist of Wisconsin University has found that meditation is the important tool to develop happiness and other abilities especially leadership[i]. This factual statement inspires us to look inside and explore this tool together.

What is meditation?

Meditation is the method to explore self-strengths, peace, wisdom, compassion, motivation and innovation. Meditation doesn’t distinguish the practitioners by race, religions, language, traits or location. It is not the faith or belief but the discovery of self-enlightenment. It is not the spiritual rites, but it is the developing center of wisdom, compassion, dedication, commitment and leadership. There are two types of meditation: concentration meditation and insight meditation. Concentration meditation is the practice concerning the establishing of calmness, stillness and peace of the mind while Insight Meditation focuses on the cultivation of realization and knowledge.

Read More …